Betalningsvillkor

Alla våra artiklar finns med på hemsidan på samma sätt som i den tryckta artikelförteckningen. Du kan även få den via mail. Vill du ändå få den hemskickad ber vi dig att att skicka oss ett adresserat och frankerat A4/C4 kuvert med porto för 100 g (fn 22:-). OBS gäller ej utlandet. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Vid förfrågningar behöver vi ert fullständiga namn och  telefonnummer, även om ni skickar via email. Vi kan behöva ringa er istället för att skicka mail.

Vid beställningar behöver vi ha fullständig namn, adress, telefonnummer och personnummer för att kunna skicka via faktura/postförskott. Om personnummer saknas vid beställning kommer vi att skicka ut mot postförskott eller ber om förskottsbetalning. Det sistnämnda gäller också vid alla beställningar från utlandet. I så fall kan vi maila över kostnaden för paket + porto, då kan ni betala i förskott. Fakturan skickas i första hand via mail.

Samtliga upptecknade artiklar är ämnade att utgöra lagerförd vara, men luckor är ofrånkomliga av flera skäl. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Saknar du litteratur eller liknande i listan: hör av dig. Det kan finnas ytterligare titlar, både gamla och nya, som inte omnämns här, såsom böcker om brandbilar, ångmaskiner mm.  Hör gärna av dig om du letar efter en särskild titel. 

Priser är inkl moms, och därtill kommer endast fraktavgifter.

Våra betalningsvillkor: Betalning oss tillhanda senast till angiven datum på fakturan, därefter 8% över gällande ref.ränta. Vid påminnelse tar vi ut en avgift på 50 SEK.

Betalning från utlandet

Enbart förskottsbetalning. Kontakta oss för pris. Vid export till Norge avgår den svenska momsen. Vid försäljning till EU-länder kan momsavdrag göras endast vid uppgift om köparens VAT nummer. Om du betalar med check från utlandet, tillkommer en checkavgift. Checken måste vara i SEK. Du MÅSTE ange vårt IBAN/SWIFT/BIC nummer och betalning måste ske i svenska kronor för att undvika bankkostnader. Tillkommer vid export gör den avgift som penningtransaktionen belastas med.

Bankgiro 407-6147  
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE0480000828910247302151