Om Rubens

RUBENS Maskinhistoriska Samlingar är en omfattande samling gamla intressanta maskiner. Samlingarna består till huvuddelen av kraftproducerande maskiner av typen ångmaskiner eller explosionsmotorer av olika slag. Därtill har anslutits kompletterande arbetsmaskiner och arbetsfordon. Veterantraktorer och olika vägmaskiner. En rad olika typer av arbetsmaskiner och redskap är andra delar som breddar och kompletterar denna samling av maskinhistoria. Samlingarnas innehåll har sin tyngd förlagd på tidsperioden 1860-1950.

RUBENS har även en viss försäljning kring veterantraktorer, motorer och ångmaskiner, såsom böcker, modeller, dekaler, broscher, nyckelringar, sy-på märken, emaljerade skyltar, t-shirts, vykort med mera.

Samlar för att bevara

Visar för att roa – stora och små